Privacy verklaring

Algemene verordening gegevens bescherming

Wij respecteren de privacy van bezoekers van het park en de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Heeft u vragen omtrent deze maatregelen dan kunt u contact opnemen met de gene die hiervoor aanspreekpunt is binnen onze organisatie. De contactgegevens zijn te vinden in de privacyverklaring

Downloads 

Privacy verklaring & Voorwaarden


Download hier de PDF bestanden met het parkreglement