Parkreglement en voorwaarden

Parkreglement

Privacy verklaring & Voorwaarden

Dit Parkreglement is in september 2022 tot stand gekomen in overleg met de Capfun Directie en dient ter vervanging van het eerder in 2021 opgestelde Parkreglement. Dit Parkreglement treedt, ook voor alle lopende contracten, in werking per 1 oktober 2022. 

Download hier de PDF bestanden met het parkreglement

Parkreglement en voorwaarden

Privacy verklaring 

Algemene verordening gegevens bescherming

Wij respecteren de privacy van bezoekers van het park en de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.